Weboldalunk sütiket használ, hogy a biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.

Fizetési és szállítási feltételek

A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: „Felhasználási Feltételek”) a jelen weboldalon elérhető szolgáltatások és információk igénybevételére és felhasználására vonatkozó, jogilag kötelező feltételeket határozzák meg, amelyek alapján igénybe veheti a chameleon-smarthome.com honlapot (a továbbiakban: „Weboldal”), akár vendégként, akár regisztrált felhasználóként lép be arra.
Kérjük, figyelmesen olvassa el a felhasználási feltételeket és az adatvédelmi szabályzatot, mielőtt elkezdi használni a Weboldalt. A Weboldal használatával, Ön elfogadja a Felhasználási Feltételeket, és beleegyezik, hogy betartja azokat. Amennyiben nem ért egyet ezekkel a felhasználási feltételekkel, kérjük, ne használja a Weboldalt. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen meggyőződjön a jelen Felhasználási Feltételek módosulásairól.
A Weboldalra történő belépéssel Ön magára nézve kötelezőnek fogadja el a Felhasználási Feltételeket, amelyek a Weboldalon tett első látogatásakor lépnek hatályba.
A Weboldal fenntartója és üzemeltetője a Chameleon Smart Home Nyrt. (székhely: 1155 Budapest, Óda utca 22.; cégjegyzékszám: 01-10-140627; a továbbiakban: „Társaság”).
A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor, a jelen közlés frissítése útján felülvizsgálja vagy módosítsa. A Felhasználási Feltételek frissítésének időpontját a Felhasználási Feltételek alján lévő „Utolsó frissítés időpontja” felirat melletti dátum mutatja. Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek és a Weboldalon található egyedi rendelkezések között bármilyen ellentmondás lenne, úgy a jelen Felhasználási Feltételek az irányadók.

Weboldal használata
A jelen Weboldal tartalma és a Weboldalon közzétett minden anyag a Társaság vagy a Társaság engedélyeseinek szellemi tulajdona, és Önnek (a továbbiakban: „Felhasználó”) a Társaság kizárólag a weblap böngészéséhez, valamint termékeink működésének fogyasztói szintű megértéséhez kapcsolódó korlátozott, nem kizárólagos, át nem ruházható, át nem dolgozható, nem engedményezhető felhasználási jogot enged a jelen Weboldalon elérhető tartalom vonatkozásában. A jelen Weboldalról letöltött és kinyomtatott oldalakhoz fűződő szerzői jogot és egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó jelzést tiszteletben kell tartani. Tilos a Társaság nevét és védjegyeit előzetes hozzájárulás nélkül felhasználni. A Weboldal ajánlatkérési és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználó részére.
Tilos a Weboldal tartalmát nyilvános vagy kereskedelmi célokra a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül – részben vagy egészben – megosztani, módosítani vagy felhasználni, ideértve a teljes tartalmat, a képeket, hang- és képfelvételeket. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a jogszabályok másként nem rendelkeznek, a jelen Weboldalon közzétett minden tartalom szerzői jog tárgyát képezi, a Társaság és az adott szerző engedélye nélkül csak a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott feltételek és az adott Weboldalon szereplő szövegben kikötött rendelkezések szerint használható fel.
Üzleti és üzemeltetési okokból bármilyen indoklás vagy előzetes értesítés nélkül a Társaság felfüggesztheti, megszüntetheti vagy korlátozhatja a Weboldala egy részének, vagy egészének hozzáférhetőségét.
A Társaság nem szavatolja, hogy a Weboldala hiba- és vírusmentesen működik. A Felhasználó maga felel a saját számítástechnikai rendszerének, számítógépes programjainak és platformjának a Weboldal eléréséhez szükséges beállításaiért, megfelelő működéséért.
A Társaság a jogszabályok által megengedett mértékben kizárja felelősséget a Felhasználó számítógépében vagy egyéb vagyontárgyában a jelen Weboldallal vagy annak elérésével, használatával vagy tartalmának böngészésével kapcsolatosan felmerült károkért, ideértve az anyagok, adatok, szövegek, képek, hang- és képi anyagok letöltése során bekövetkezett nemkívánatos káreseményeket.
A Társaság a jogszabályok által megengedett mértékben kizárja továbbá a Weboldal hibás működéséből vagy meghibásodásából, illetve bármilyen hasonló okból eredően felmerülő közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, illetve költségekért. A Társaság nem vállal továbbá felelősséget a jelen Weboldalon közzétett vagy azon keresztül elérhető tartalmak pontosságáért és naprakész állapotáért.

Regisztrációhoz kötött Weboldal használata
A Weboldal egyes részeinek és funkcióinak használata regisztrációhoz kötött (különös tekintettel a Tudástár használatának igénybevétele). A regisztrációhoz kötött szolgáltatások elérése érdekében az ott meghatározott személyes adatok megadása szükséges. A regisztrációt követően a Felhasználónak a Társaság kizárólag a weblap böngészéséhez, valamint termékeink működésének fogyasztói szintű megértéséhez kapcsolódó korlátozott, nem kizárólagos, át nem ruházható, át nem dolgozható, nem engedményezhető felhasználási jogot enged Társaság által regisztrált felhasználóknak szolgáltatott extra tartalmak tekintetében. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy nem regisztrál a Weboldalon, azzal elfogadja, hogy esetlegesen nem fog tudni hozzáférni a Weboldal bizonyos részeihez.
A regisztrációhoz kötött szolgáltatások zárt tartalmainak információira külön jogszabályi rendelkezések vonatkoznak, a felhasználó köteles azokat bizalmasan kezelni. Regisztrációhoz kötött Weboldal használatot minden Felhasználó csak a saját azonosítójával és jelszavával használhatja. A felhasználói fiókadatok (azonosító és jelszó) bizalmas adatként történő kezelése a Felhasználó felelőssége. Felhasználó regisztrációjával kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a Weboldal Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmát.
Az azonosítót és jelszót a Felhasználó kizárólag a saját nevében használhatja, harmadik félnek történő átengedése a Társaság engedélye nélkül tilos. A Felhasználó kárfelelősséggel tartozik a Felhasználó felhasználói fiókadatainak illetéktelen harmadik személy általi felhasználásával okozott esetleges károkért. A Társaság nem vállal felelősséget a Felhasználó felhasználói fiókadatainak illetéktelen harmadik fél által történő felhasználása következtében fellépő közvetlen vagy közvetett kárért, adatvesztésért, üzleti vagy jó hírnév elvesztéséért.
A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Weboldalon lévő „Tudástárból” letöltött és üzleti titoknak minősített információkat, adatokat, ismereteket és dokumentumokat a jövőbeli együttműködés során, annak keretei között és szigorúan csak annak érdekében használja fel, továbbá titokban tartja, és megóvja az illetéktelen harmadik személy részéről való hozzáféréstől, megismeréstől. A Felhasználó tartózkodik minden olyan magatartástól, amely a Társaság pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit veszélyezteti.

Weboldal funkciói
A Weboldalra történő bejelentkezéskor a Felhasználót a „Főoldal” fogadja, amelyen a következő funkciók érhetőek el:
  • „Chameleon áttekintés” menüpont alatt a Felhasználó ezen a felületen értesül minden fontosabb, a Társaság által közzétett információról.
  • „Funkciók” menüpont alatt érhető el a Társaság által nyújtott szolgáltatások (továbbiakban: „Szolgáltatás”) áttekintő változata, amelyen a Felhasználó tájékoztató jellegű információt tud elérni a Szolgáltatásról, továbbá az egyes Szolgáltatásokra kattintva a Felhasználó elérheti az adott Szolgáltatás részleteit.
  • „Okos otthon működése” menüpont alatt érhető el a Szolgáltatásról készólt kép- és videófelvételek.
  • Referenciák” menüpont alatt érhető el a Társaság szolgáltatásairól készült referenciamunkák.
  • „Webshop” menüpont alatt érhető el a Társaság online áruháza.
  • „Árkalkulátor” menüpont alatt képet kap arról, hogy a Szolgáltatás igénybevételével érintett területre milyen eszközök kiépítése, beépítése szükséges, továbbá rögzítésre kerül azok várható költségei.

Adatvédelem és hozzáférés
Az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza azokat a feltételeket, amelyeknek megfelelően személyes adatokat kezel a Társaság a Felhasználóról, amelyek szerint a Felhasználó ezeket a személyes adatokat a Társaság rendelkezésére bocsátja. A jelen Weboldal használatakor a Felhasználónak szükséges elfogadni a Weboldalra vonatkozó Adatvédelmi Szabályzat feltételeit. Az Adatvédelmi Szabályzat feltételei elválaszthatatlan részét képezik a jelen Felhasználási Feltételeknek.
Alkalmazandó jog
A jelen Felhasználási Feltételekre, azok tárgyára és értelmezésére (valamint a szerződésen kívüli jogviták és követelések rendezésére) a magyar jogszabályok az irányadók. A magyar bíróságoknak kizárólagos joghatósága van.

Budapest, 2020. január 6.